Празникът Рождество Христово

Къде и кога се е родил Иисус? Кои са овчарите, които видели ангел? Дали трима царе от Изтока са следвали звезда до Витлеем?

За да открием истината в историята за Рождеството и чудесата свързани с него, трябва да я потърсим в земите между арабските пясъци и Средиземно море. Светите земи. Планински проходи водят до малки оазиси и пустините се простират до голямата долина, в която се намира Мъртво море най-ниската точка на Земята. Място за поклонение и ритуали за вярващите в три големи религии Юдаизъм, Ислям и Християнство.

За християните това е мястото където е живял Иисус, а това му придава важно духовно значение.

Преди две хиляди години, в земите на днешен Израел се намирали три римски провинции Галилея, Самария и Юдея, управлявани от безмилостния Ирод Велики, цар на евреите. Празникът Коледа води началото си от бреговете на Галилейско море.

В тези земи историята трудно може да се отдели от митовете.

Основните описания за живота на Иисус предоставят четиримата евангелисти Матей, Марк, Лука и Йоан. Но само двама от тях споменават за Рождеството на Иисус.

Евангелието от Матей и Евангелието от Лука са диаметрално противоположни. Матей пише, че Мария и Йосиф са родом от Витлеем, а после бягат в Назарет. Лука пише, че са родом от Назарет и отиват във Витлеем заради преброяването на населението.

Евангелистите писали доста след смъртта на Иисус, но те не били историци. Основната им грижа била да разнесат посланието му.

Според историята, тогавашният живот е бил по-труден отколкото го представя легендата.

По време на римската окупация имало икономическа криза, която добила страшни размери, защото след завладяването на даден район, римляните източвали всичките му богатства.

Юдейското мнозинство мразело римското присъствие. В еврейската Библия или Стария завет е обещан Спасител, но къде и кога би трябвало да се роди?

Разказът на Лука за Рождеството на Иисус започва на сто и трийсет километра от Йерусалим, в район наречен Галилея и малкото селце Назарет. Това положително е исторически точно, защото никой не би измислил, че Месията ще се появи на толкова неизвестно място.

Днес Назарет е един от най-важните центрове в Християнството. Един от най-големите християнски храмове се издига в центъра на града. Смята се, че църквата Свето Благовещение е построена върху дома на Мария. Под кулата се намира пещерата, в която ангелът й е съобщил благата вест.

Архангел Гавраил се явил пред младата Мария и й казал, че ще зачене дете по непорочен път.

Непорочното зачатие е основна концепция на християнската църква и този храм става център за поклонение от дванайсети век насам. Църквата отдавна го е приела за истина, но днешните учените спорят за природата на зачатието.

Според някои става въпрос за неточен превод. Всичко зависи от една еврейска дума, за която експертите спорят дали значението й е девица или по-точният превод е млада жена.

Мария е израснала в общество на строги правила. Животът бил по-къс и тя вероятно се е омъжила в доста ранна възраст. Едно нещо, което знаем от Евангелието на Лука е, че Мария била само сгодена, когато й се явил архангел Гавраил.

В онези времена когато момичето станело на дванайсет години, бащата започвал да му търси подходящ съпруг, уреждал сватбата с родителите на жениха, а дотогава мъжът и жената били сгодени за около година. Момичето се сгодявало на тринайсет или четиринайсет години и на петнайсет години се омъжвало. Именно в този период архангел Гавраил се явил на Мария и й казал, че ще стане майка на Иисус. Тежко било да не заченеш от съпруга си и да убедиш всички, че това е Божия мисия.

Йосиф решил, че тя е извършила прелюбодеяние.Законът го задължавал да я напусне, и той решил да го направи. Животът на Мария бил в ръцете на Йосиф. Преди две хиляди години наказанието за изневяра било убиване с камъни.

По силата на Божията намеса, Йосиф си е променил решението. Насън той чул глас: Вземи Мария за своя жена. Всичко е наред. Какво е било откровението и какво той е разбрал от него, можем само да предполагаме.

В следващата част от историята, Йосиф и Мария отиват във Витлеем за преброяването на населението, съгласно римското нареждане. Дали наистина са отишли там? Ако е така, по кой път са тръгнали?

Те пътували край Йордан и вероятно са тръгнали на запад към Йерихон и през планините стигнали до Витлеем, който е на дванайсет километра от столицата Йерусалим.

Мария и Йосиф станали призори в деня след Шабат, с който започвала седмицата и пътували до петък следобед, преди началото на идния Шабат. Традиционният образ показва Мария яхнала магаре водено от Йосиф, но в действителност било много опасно да пътуват сами.

Обикновено пътищата гъмжали от бандити, но пътуването било по-безопасно от обикновено. Римляните дали властта на безмилостния диктатор Ирод Велики.

Преди две хиляди години Ирод Велики контролирал района и там пиле не можело да прехвръкне. Разполагал с огромна тайна полиция, която държала всичко под контрол. Той бил най-великият ръководител, който светът познава. Наведнъж той построил четири нови града, за период от десет години и в рамките на бюджета.

Ирод бил велик строител. Той построил отново свещения храм в Йерусалим, от който е останала само западната стена. Тази стена е мястото на еврейските молитви. Евреите вярват, че зад нея е Божието присъствие. Но скоро Мария и Йосиф разбрали, че Ирод бил опасен и отмъстителен.

Той бил безпощаден. Управлявал тиранично и всявал страх. Вероятно както много други диктатори е имал комплекс за малоценност, свързан с произхода му. Той бил само наполовина евреин и приемал факта, че е цар на евреи, заради тяхната толерантност, а не заради обичта им.

За да се предпази от възможни въстания, Ирод построил крепости и пътища за бягство, като укреплението с форма на вулкан, до което се стигало само през подземен тунел. Както и Масада просторен дворец издълбан в скалисто плато.

В качеството си на цар, Ирод бил в опасно положение. Юдеите искали да прогонят римляните, но Ирод разчитал на Рим, откъдето получавал власт. Живеел на ръба на бръснач.

В Евангелието от Лука четем, че в края на царуването на Ирод, римляните заповядали да се преброи населението и затова Мария и Йосиф пътували от Назарет до Витлеем. Това е основен момент от историята на Рождеството. Но римските хроники от това време не споменават за такова преброяване, а в Евангелието от Матей дори не се говори за пътуване от Назарет.

Защо жена в напреднала бременност ще прекоси цялата страна? Според учени, Мария и Йосиф са били от Витлеем, те живеели там и Иисус е роден там, където живеели родителите му. Но не са били само тримата. Иисус е имал шест братя и сестри, вероятно деца на Йосиф от негова бивша жена.

Традиционната история поддържа обаче Евангелието от Лука, в което пише, че Мария и Йосиф пристигнали във Витлеем и потърсили къде да отседнат.

Независимо дали Мария и Йосиф са пътували от Назарет, днес Витлеем е в центъра на историята за Рождеството и привлича поклонници и туристи от цял свят.

Каква е била причината, поради която двамата евангелисти са решили, че това е родното място на Иисус? В еврейската история това е родното място на великия цар Давид.

Самият Давид е възприеман като Месия. Той е Божий помазаник, но било обещано, че истинският Месия, ще произлезе от неговия род и ще дойде на Земята в бъдеще. Очевидно Иисус е човекът, който изпълнява обещанието.

Родното място Витлеем е помогнало на Иисус. Директната връзка с Давидовия клон го е направила по-правдоподобен Месия. Но, в каква постройка е роден той?

Според знаменитата фраза на Лука, в страноприемницата нямало стая за тях. Това е при положение, че са пътували от Назарет. Вътре нямало място, заради голямата челяд на Йосиф.

Повечето къщи във Витлеем от първи век били издълбани в скалата и имали терасовидно разположение. Възрастните били на втория етаж - в най-хубавата стая, средното ниво се използвало за готвене и домакинство, а в основата издълбана в самата скала гледали домашните животни през зимата, предпазвали ги от студа и дъждовете. Вероятно Иисус е роден в такава пещера.

Най-важната част от историята е, че раждането наистина се е състояло. Рождеството е факт и този човек наистина е съществувал.

Във Витлеем чудната история за Коледа е част от ежедневието. Църквата Рождество Христово е в самия център на града, издигната над предполагаемото място на събитието. Външността й прилича на крепост. Векове наред тук са се водели битки между мюсюлмани и кръстоносци.

Главната църква е пищно украсена, но посетителите минават бързо и се спускат по стъпала в задната част. Отдолу е пещерата, която е центърът на цялото християнство, мястото където Мария е родила Иисус. Сребърна звезда с четиринайсет лъча бележи мястото където се смята, че е роден Спасителят.

През трети век римският император бил Константин. Той узаконил преклоненията като сам станал християнин. Негови са заслугите за издигането на храма Рождество Христово. Но, откъде е знаел, че Иисус е роден точно тук?

Историята на откритието следва пътя на един от първите поклонници в Светите земи Елена, майката на Константин. Елена била на седемдесет години когато тръгнала за Светите земи и потърсила мястото на Иисусовото раждане и разпятие.

Константин изпратил майка си да намери доказателства за християнската история, тя заминала за Юдея и се спряла на това място. Според хорските предания, на същото място имало езически храм.

Римляните преди Константин искали да смачкат християнството, като издигали езически храмове на свещени места за християните.

Такова свещено място за християните е най-вероятният кандидат за построяване на езически храм. Елена е знаела къде да търси. Тя открила езическия храм и решила, че Иисус се е родил там.

След покръстването на Рим християнството се разпространило в цяла Европа и хиляди поклонници се устремили към Светите земи. Върху всяко важно място от живота на Иисус е построен храм. Всичко започва с църквата Рождество Христово.

Има нещо хубаво в това, че мястото е под тази голяма църква. Не можеш да го разбереш, ако видиш пищните декорации, трябва да слезеш долу. Това е хубав символ за откриването на истината изпод блясъка на неизбежните добавки през историята.

Много учени смятат, че тези допълнения датират много отдавна и първият е датата на самото Рождество.

Датата на Рождеството на Иисус се дължи единствено на произволното решение на император Константин. Той е искал да съвпадне с езическия празник на Непобедения син на завоевателите.

Християнството измества езическите религии в древния свят. И така езически празник бил свързан с Рождеството на Иисус. Символът на светлината, която побеждава мрака е хубав, но нямаме причини да смятаме, че Иисус е роден през декември.

А кога е роден всъщност?

За Витлеем отпреди две хиляди години се знае много от работата на археолозите. През първи век градът е бил малко село, разположено на границата на пустинята и земята не става за отглеждане на култури, но е чудесна за паша на овце. Казват, че овчарите са пасли стада в сезона, когато се родил Иисус. Но дали е било в сняг и дъжд?

Зимата е студена в тази част на света и по това време не би следвало да излизат в полето. Предположението, че Иисус е роден през пролетта е много по-логично. По това време овчарите били заети нощем. Защото през този сезон овцете се обагняли.

В Евангелието от Лука пише, че ангел се явил на група изплашени овчари и ги известил за Рождеството.

Някои предполагат, че всичко се обяснява с по-реални неща. В малкия град хората са знаели, че на Мария предстои раждане, особено ако са живеели във Витлеем, както посочва Евангелието от Матей.

Вероятно те са имали роднини, които са били овчари. Когато Мария родила Иисус, изпратили няколко деца при чичовците и братовчедите да ги успокоят, че майката и детето са добре. Тогава имало пратеници, а думата за пратеник е ангелой. Лука предположил, че става дума за небесни пратеници. Вместо две момчета и чичовците им, се появили ангели вестители пред целия свят. Лука дава божествени измерения и на най-земните неща.

Не знаем дали са се явили ангели, но защо овчарите първи чули тези новини? Явяването на ангела има някакво митично значение. По важно е посланието, отколкото самият факт.

Иисус отправил посланието си към най-ниските обществени класи, към бедните и хората, които нямали политическо и религиозно влияние. Малкият Иисус, който по-късно щял да протегне ръка към бедните, протегнал ръка към овчарите. Подходящо е овчарите първи да узнаят за неговото раждане, смятат учените.

Във версията на Матей не се споменават овчарите, но се говори за други хора, за мъдреците от Изтока, които дошли във Витлеем, водени от една звезда. В небесата се случват много неща, но дали може да подкрепим с нещо теорията за тяхното пътуване?

Преди две хиляди години хората не са правели разлика между астрономия и астрология. Те били едно цяло и хората вярвали, че звездите изпращат знаци. Те съобщавали за делата на боговете и за бъдещите събития.

Има доказателство за звезда, която наистина се е появила тогава и други явления, които биха вдъхновили пътуването на мъдреците, но същите събития навеждат на мисълта, че Иисус се е родил в друга година. Всичко започва в седма година преди Христа, когато планетите Юпитер и Сатурн се доближават една до друга. Застават толкова близо, че когато погледнеш небето, ти се струва, че са един обект. Това се случило три пъти през 7-ма година преди Христа. Астрономите го изтълкували като астрологичен феномен. За тях Сатурн бил небесният отец, най-великият от всички богове, а Юпитер бил неговият син. Този планетен съвпад бил знак, че ще се роди Божият син.

През 6-та година друга планета се присъединила към Сатурн и Юпитер. Марс - който предвещавал могъществото на новия цар. Те знаели къде ще се роди владетелят, защото планетният съвпад, както се нарича това, станал в съзвездие Риби. Днес също се нарича така. Това съзвездие на небето отговаря на държавата Израел на Земята. Мъдреците от Изтока знаели, че могъщият Божий син ще се роди в Израел, но не знаели кога. В 5-та година преди Христа, на небето се появява много ярка комета. Известният египетски астролог Толом ни казва, че ако комета се яви на изток, това значи, че събитията ще станат бързо. А ако я забележат на запад ще има закъснение.

В Евангелието от Матей четем, че мъдреците са видели звездата на изток. Разбрали, че събитието ще стане много скоро и решили да тръгнат. Яхнали камилите си и поели към Йерусалим. В Евангелието от Матей се казва, че са дошли от изток, но дали наистина е така? Свети Матей пише, че са принесли дарове от злато, тамян и мирта. Те са могли да ги набавят по време на пътуването, ако са минавали по пътя на подправките.

Пътят на подправките започва в територията на днешен Йемен, минава през Саудитска Арабия и свършва в Газа. Пътуването продължавало 65 дни. Тези скъпоценни подправки били с цената на златото.

Йемен доминирал в търговията с подправки. Тамянови дървета растат и днес по тези места. Ароматната им смола се преработва и се получава тамян един от даровете, които мъдреците оставили на Иисус. Ако са дошли от Йемен, може би са донесли други подаръци, защото пътят им минавал през Петра оживен търговски град в Близкия изток.

Но езикът, който използва Матей може би подсказва, че мъдреците са дошли от друго място.

Едно от нещата, които съпътстват неизменно разказите за Рождеството е, че кралете били трима. Възможно е да не са трима, възможно е и да не са крале. Числото три се обяснява с това, че даровете са три вида злато, тамян и мирта. Но Матей не ни казва, че са крале - казва, че са влъхви.

От персийската дума маги или влъхви произхожда думата магьосник. Тя се използвала в района на днешен Иран или Ирак, в древна Месопотамия, чиято столица бил град Вавилон. Вавилонците владеели перфектно науката астрология. Те знаели повече за небето от всички други в Близкия изток.

Влъхвите или мъдреците били важна част от древното общество. Те можели да наблюдават звездите и да тълкуват поведението им, били умели гадатели. В литературата е отбелязано за посещения на такива гадатели при Нерон, през десета година преди Христа те отишли и при Ирод. Предвиждали бъдещето, за което им се плащало много добре. Те съставлявали елита на тяхното общество. Археолозите откриват глинени плочки на 50 километра от Вавилон и върху тях е обяснен тройният съвпад на Юпитер, Марс и Сатурн през седма година. Очевидно това е предвиждане за събитието. Астрономите били толкова добри, че можели да го предвидят. За тях е било важно, иначе нямало да си правят труда.

След явяването на кометата, влъхвите поели през район известен като плодородният полумесец, заобиколили арабската пустиня и стигнали Юдея за по-малко от месец. Влъхвите пристигнали в Светите земи, но вместо към Витлеем, се насочили към Йерусалим.

Може би са се надявали да видят божия син в столицата. Или пък са посетили двореца, за да видят Ирод. Според евангелието, те попитали Ирод къде е той, къде е новият юдейски цар, защото са видели звездата му на изток и идват да му се поклонят. Ирод обяснил, че царят на юдеите е един той. Ирод им казал да вървят и ако намерят детето, да му съобщят къде е, за да му се поклони и той.

В това има ирония - те не знаели, че царят не приема тези новини с радост и ще направи всичко, за да попречи на тяхната мисия.

Те напуснали Ирод, който вече искал да умъртви Иисус и се отправили към Витлеем, водени от странната звезда, която известявала Рождеството на новия цар.

В евангелието пише, че докато пътували към Витлеем, виждали звездата пред себе си и тя спряла над мястото където е роден Христос. Единствената звезда, която може да направи това, е комета с много дълга опашка. Виждала се ясно на нощното небе.

Може ли астрономическите справки да ни посочат времето на появяване на кометата и да уточнят рождената дата на Иисус?

От китайските ръкописи знаем, че кометата е преминала през пролетта на пета година преди Христа, не на Коледа. Някои от учените смятат, че събитието е станало около празника Пасха, защото в евангелията пише, че в страноприемницата не е имало стаи, знаем, че тогава всички мъже идвали в Йерусалим за големия празник и нямало къде да живеят.

Пристигането на влъхвите и принасянето на дарове завършват историята на Рождеството. Дали са съществували наистина? Може би всичко това е иносказателно.

Учени смятат, че мъдреците, които дошли при Иисус във Витлеем са мит, те са измислени. Историята е прекалено изящна. Дали влъхвите са истина или не, поклонението им пред Иисус е класическата представа за Коледа. Но църквата Рождество Христово мястото на събитията - крие зловеща тайна. В пещерите под земята лежат стотици скелети. Смята се, че това са останки на деца, избити от Ирод. Както всичко свързано с рождението на Иисус, пещерите се почитат като свято място.

В Евангелието на Матей, Ирод заповядва на влъхвите да издадат мястото на Иисус, за да реши проблема с новия юдейски цар.

Оставането му на власт било под въпрос. Ако не можел да пази мира сред юдеите, щял да бъде свален.

Мъдреците не му казали къде е Иисус и той взел крути мерки. Изпратил войници във Витлеем, за да намерят всяко новородено дете и да го съсекат - масово убийство с целта да запази властта си и връзките с Рим.

Римското могъщество било несравнимо. Рим доминирал в Средиземноморието и не можело да се скриеш. Ако не можеш да победиш Рим, трябвало да станеш част от него.

Според Матей, Йосиф бил предупреден в съня си да вземе Мария и детето и да избяга веднага в Египет. Бягството в Египет, за което говори Матей е исторически достоверно, защото Витлеем по онова време е бил най-размирното село в Палестина. Царял страх и безпокойство. Тайната полиция на Ирод, за която знаем от историка Йосиф, съвременник на събитията, обикаляла из Витлеем и търсела нарушители. Те били нещо като бившата ЩАЗИ, с информатори в цялото общество. Всички знаели, че Ирод може да унищожи селото без да му мигне окото. Йосиф и някои други казали: Ще се върнем след като този лунатик умре. От историческа гледна точка това е правдоподобно.

Иисус успял да избяга, но във Витлеем последвала кървава сеч. Избиването на младенците.

Жестокостта на Ирод е добре документирана. Той убил и четирима от собственото си семейство. Дали невинните деца са били погребани в общ гроб под църквата Рождество Христово?

Дали е имало клане или не, пътуването до Египет е имало физически и психологически последствия. То е било опасно, но и много странно, защото за евреите Египет е символ на робството. От това място трябвало да се бяга. Представяме си какъв терор е залял Израел, в сравнение с който споменът за египетското робство бледнеел.

Египет е представен като страната на робството, откъдето Мойсей бяга. Бягството на Иисус е имало дълбок символичен смисъл за хората тогава. Мария и Йосиф избягали в Египет с решението да се върнат след смъртта на Ирод. Чудната история, която започва с детето в ясли, завършва със заплаха от убийство.

Рождеството има специално място в сърцата на милиони. Когато поклонниците идват в Светите земи, те вървят по стъпките на крале и пророци. Тук легендите и митовете произхождат от истински събития, които вдъхновяват една от най-великите истории на всички времена Рождеството на Иисус.